Page 13 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 13

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 Προφορικές Ανακοινώσεις • Περιλήψεις Εργασιών
   02
     ΑΤΥΠΟ ΔΙΑΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΓΜΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΕΝ ΜΕ ΗΛΩΣΗ RICHARDS ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΕΡΙΠΑΡΑΤΙΔΗΣ
Ιωάννης Παπαναστασίου1, Αλέξανδρος Σταθόπουλος1, Κωσταντίνος Τόλης2, Ολγα Σαββίδου3, Ασημάκης Ανδρεόπουλος4, Γεώργιος Παπαγεωργίου1
1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
2 ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ
3 1η ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ , ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ
4 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
  Εισαγωγή: Τα άτυπα κατάγματα μηριαίου τυπικά εντοπίζονται στην διαφυση του μηριαίου, ενώ σπανίως περιγράφονται στον αυχένα του μηριαίου. Ο σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η παρουσίαση του πρώτου διατροχαντηριου άτυπου κατάγματος βιβλιογραφικά.
Μέθοδος: Ασθενής 70 ετών με ιστορικό καρκίνου προστάτη προ 7ετων διακομίστηκε στο τμήμα μας λογω διατροχαντηριου κατάγματος δε ισχίου. Το κάταγμα δεν ήταν τραυματικό και συνέβη κατά την έγερση από το κρεβάτι, ενώ ανέφερε πρόδρομο άλγος στην περιοχή επί σειρά ετών πριν, αφότου υπεβληθη σε ακτινοθεραπεία για τον καρκίνο στον προστάτη. Η σταδιοποιηση δεν ανέδειξε ετέρα μεταστατική εστία, ενώ και οι καρκινικοί δείκτες (PSA) ήσαν φυσιολογικοί. Στην αξονική ισχίου ανεδείχθη μάζα μαλακών μορίων στο δε τροχαντηρα, ενώ η DXA έδειξε οστεοπενια στο ισχίο και οστεοπόρωση στην σπονδυλική στήλη (T –SCORE: -2.6). Έγινε βιοψία με τροκαρ που έδειξε κοκκιωματωδη ιστό και ινωση, αλλά όχι κακοήθεια. ο ασθενής οδηγήθηκε στο χειρουργείο όπου έγινε απόξεση/ βιοψία της βλάβης και οστεοσυνθεση του κατάγματος με ολισθαίνων δυναμικό ήλο (Richards).
Αποτελέσματα: Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή και ο ασθενής πήρε εξιτήριο την 5η μετεγχειρητική ημέρα. Παρά την ικανοποιητική ανάταξη και συμπίεση όμως στο χειρουργείο, ο ακτινολογικός έλεγχος έδειξε χρόνια σκληρυντική καταγματικη γραμμή (όπως στις ψευδαρθρωσεις η σε χρόνια κατάγματα). Για 6 εβδομάδες συστήθηκε να μην φορτίζει το σκέλος και μετά για άλλες 6 μερική φόρτιση, ενώ ξεκίνησε και χορήγηση τεριπαρατιδης (off label χρήση, 20mg υποδορίως ημερησίως. 6 μήνες μετά την επέμβαση καταγράφηκε ικανοποιητική εξέλιξη της πώρωσης του κατάγματος.
Συμπεράσματα: Άτυπα διατροχαντηρια κατάγματα μπορούν να συμβούν, ακόμη και σε απουσία λήψης γνωστών φαρμακολογικών σκευασμάτων που ενοχοποιούνται (πχ διφωσφονικα). Η ακτινοθεραπεία πιθανόν να ενέχει αιτιολογική σχέση. Ο συνδυασμός ηλωσης Richards και τεριπαρατιδης είχε καλό αποτέλεσμα στην δική μας περίπτωση.
Πρόλογος: Το Y-Strut είναι ένα νέο εμφύτευμα που έχει σχεδιαστεί για την πρόληψη των επαπειλούμενων καταγμάτων του ισχίου και τοποθετείται με τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας. Αποτελείται από δύο διασυνδεόμενα υποστηρίγματα σε σχήμα «Y» που λειτουργούν ως ικριώματα για έγχυση τσιμέντου (μηροπλαστική). Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι η παρουσίαση της πρώτης περίπτωσης στην Ελλάδα που αντιμετωπίστηκε με επιτυχία με αυτήν τη συσκευή και η αναφορά των πρώιμων αποτελεσμάτων.
Μέθοδος: Μια γυναίκα ηλικίας 40 ετών με ιστορικό μεταστατικού καρκίνου του μαστού επισκέφτηκε την κλινική μας με επαπειλούμενο κάταγμα του δεξιού ισχίου. Είχε ιστορικό κατάγματος του αριστερού μηριαίου 2 χρόνια νωρίτερα και είχε αντιμετωπιστεί σε άλλο νοσοκομείο με στατική ενδομυελική ήλωση. Κατά την αρχική επίσκεψη στο νοσοκομείο παρουσίαζε μικτή βλάβη (οστεολυτική και οστεοβλαστική) στον αυχένα του αριστερού ισχίου το οποίο προκαλούσε
ήπιο πόνο στην περιοχή. Λόγω προηγούμενης ακτινοθεραπείας στο προσβεβλημένο ισχίο (3000Gy) η ασθενής δεν ήταν υποψήφια για επιπρόσθετη ακτινοβολία. Πιθανές θεραπευτικές λύσεις ήταν: 1. Παρακολούθηση (wait and see approach), 2. Τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας του ισχίου με το Y-Strut, 3. Απόξεση και οστεοσύνθεση με ενδομυέλικό ήλο ή με ολισθαίνοντα ήλο και πλάκα και 4. Εκτομή του όγκου και αρθροπλαστική ισχίου. Μετά από συζήτηση με την ασθενή επιλέχτηκε η λιγότερο επεμβατική διαδικασία.
   03
     ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ ME KAINOTOMO ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ιωάννης Παπαναστασίου1, Αλέξανδρος Σταθόπουλος1, Αλεξάνδρα Κουκούτση2, Δημήτριος Ντάλλας1, Κωνσταντίνος Τόλης3
1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
2 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
3 ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ
   13
 ONLINE

   11   12   13   14   15