Page 14 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 14

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 Προφορικές Ανακοινώσεις • Περιλήψεις Εργασιών
Σύντομη Περιγραφή της Χειρουργικής Τεχνικής: Με τον ασθενή σε ένα τραπέζι έλξης πραγματοποιούνται 2 τομές στην έξω επιφάνεια του μηριαίου οστού από τις οποίες εισάγονται δύο βελόνες (k-wires). Η πρώτη βελόνα (k- wire) εισάγεται στη μέση της μηριαίας κεφαλής (σχήμα 1Α). Μία δεύτερη βελόνα (k- wire) τοποθετείται λίγα εκατοστά περιφερικότερα ακολουθώντας πορεία σύγκλισης με την πρώτη βελόνα. (σχήμα 1Β). Τα δύο αυλοφόρα υποστηρίγματα εισάγονται μέσα από τις βελόνες και συνδέονται μεταξύ τους. Στη συνέχεια πραγματοποιείται έγχυση τσιμέντου (μηροπλαστική) με ένα πιστόλι τσιμέντου μέσα από τις οπές του εμφυτεύματος (εικόνα 2 a-c). Το σχήμα 3 δείχνει την εμφάνιση του σκόπευτρου Y- Strut σε απλή ακτινογραφία (Hyprevention,
Pessac, France).
Αποτελέσματα: Ο ασθενής ανάρρωσε χώρις να παρουσιάσει επιπλοκές από την επέμβαση και εξήλθε από το νοσοκομείο την επόμενη ημέρα. Ο πόνος βελτιώθηκε από το 5 στο 2 βάσει της κλίμακας VAS 0-10. Δεν παρουσιάστηκε κάταγμα ή επιπλοκές μέχρι το τελευταία παρακολούθηση 6
μήνες μετά τη επέμβαση.
Συμπεράσματα: Το Y-Strut είναι μια καλή λύση ελάχιστης επεμβατικότητας για επαπειλούμενα κατάγματα του ισχίου που δεν παρουσιάζονται με μαζική οστεόλυση του προσβεβλημένου ισχίου ή σοβαρό πόνο. Στις περιπτώσεις αυτές ίσως απαιτούνται επεμβάσεις μεγαλύτερης νοσηρότητας. Το Y-Strut σχετίζεται με ελάχιστη νοσηρότητα και γρήγορη ανάκαμψη. Τα πρώιμα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Εάν η επέμβαση αποτύχει ή η οστεόλυση προχωρήσει, μπορεί να γίνει αναθεώρηση σε ημιολική ή ολική αρθροπλαστική του ισχίου.
    04
     Η ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗ ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΥΠΕΡΤΕΡΕΙ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΕΝΔΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
Ιωάννης Παπαναστασίου1, Αλέξανδρος Σταθόπουλος2, Κωνσταντίνος Τόλης3, Αλεξάνδρα Κουκούτση4, Ολγα Σαββίδου5, Γεώργιος Παπαγεωργίου2
1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ , ΓΟΝΚ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
3 ΤΜΗΜΑ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩ ΑΚΡΟΥ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤ
4 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
5 1η OΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΠΓΝΑ ΑΤΤΙΚΟΝ
  Πρόλογος: Τα επαπειλούμενα παθολογικά κατάγματα συχνά απαιτούν προφυλακτική οστεοσύνθεση προκειμένου να αποφευχθούν παθολογικά κατάγματα που χαρακτηρίζονται από μεγάλη νοσηρότητα για τον ασθενή. Οι ενδομυελικοί ήλοι χρησιμοποιούνται συχνά καθώς εκτείνονται σε όλο το μήκος του οστού και προστατεύουν ολόκληρο το οστό. Ωστόσο, δεν έχει αποδειχθεί εάν ο ενδομυελικός ήλος θα πρέπει να κλειδώνεται περιφερικά ή να αποφέυγεται το περιφερικό κλείδωμα λόγω της αύξησης του χειρουργικού χρόνου, της έκθεσης στην ακτινοβολία αλλά και της απαιτητικής free hand τεχνικής. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι η περιγραφή ενός άτυπου κατάγματος στο μηριαίο οστό μετά την αφαίρεση της περιφερικής βίδας σε έναν ασθενή με επαπειλούμενο κάταγμα μηριαίου.
Μέθοδοι: Ένας άντρας 70 ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση πριν από 12 χρόνια λόγω σαρκώματος μαλακών μορίων στο δεξιό γόνατο (περιοχή του έξω πλατέος). Χορηγήθηκε επικουρική θεραπεία ακτινοβολίας σύμφωνα με τυποποιημένο πρωτόκολλο θεραπείας. Ο ασθενής εμφάνισε τοπική υποτροπή 5 χρόνια μετά την αρχική επέμβαση, αλλά δεν ήταν υποψήφιος για νέα εκτομή λόγω της εμφάνισης απομακρυσμένων μεταστάσεων στους πνεύμονες και στα όργανα της κοιλιάς και έλαβε μόνο συστηματική χημειοθεραπεία. Ωστόσο, η μάζα στο μηρό αυξήθηκε και διάβρωσε το οπίσθιο τμήμα του μηριαίου οστού. Προκειμένου να αποφευχθεί ένα παθολογικό κάταγμα στο μηριαίο οστό ο ασθενής υποβλήθηκε σε στατική ενδομυελική ήλωση. Ωστόσο, η περιφερική βίδα ασφάλισης ήταν προβληματική λόγω της πολύ κακής κατάστασης του δέρματος μετά την ακτινοθεραπεία.
Αποτελέσματα: Η τομή στο δέρμα για την είσοδο της περιφερικής βίδας δεν επουλώθηκε ποτέ, παρά την παρατεταμένη θεραπεία με αφρώδη επιθέματα. Στην πραγματικότητα, 1,5 χρόνο μετά την ενδομυελική ήλωση, παρουσιάστηκαν ενδείξεις λοίμωξης της περιοχής (ερυθρότητα και ευαισθησία του δέρματος και απόρριψη της περιφερικής βίδας). Αποφασίστηκε να γίνει χειρουργικός καθαρισμός στην περιοχή του χειρουργικού τραύματος όπου είχε τοποθετηθεί η περιφερική βίδα καθώς και να αφαιρεθεί η περιφερική βιδα ως πηγή πιθανής μόλυνσης. Ο ενδομυελικός ήλος αποφασίστηκε να διατηρηθεί (σε δυναμική μορφή τώρα) καθώς κρίθηκε υποχρεωτικό για τη σταθερότητα της περιοχής. Η μόλυνση υποχώρησε μετά την αφαίρεση του κοχλία. Ωστόσο, 6 μήνες μετά το χειρουργείο, ο ασθενής ανέφερε πόνο στη μηριαία χώρα. Παρατηρήθηκε άτυπο μηριαίο κάταγμα (εγκάρσιο σε προσανατολισμό). 8 μήνες αργότερα το κάταγμα δεν είχε δείξει σημάδια πώρωσης. Στις πιθανές θεραπευτικές λύσεις περιλαμβάνονται η παρηγορητική θεραπεία με μερική φόρτιση του πάσχοντος άκρου ή η εκ νέου εισαγωγή του περιφερικού κοχλία ασφάλισης. Η αναβολική θεραπεία (π.χ. Teriparatide) αντενδείκνυται λόγω της παρουσίας κακοήθειας.
14
 ONLINE

   12   13   14   15   16