Page 15 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 15

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 Προφορικές Ανακοινώσεις • Περιλήψεις Εργασιών
Συμπεράσματα: Η ανωτέρω περίπτωση δείχνει ότι η προφυλακτική οστεοσύνθεση, των επαπειλούμενων παθολογικών καταγμάτων, με ενδομυελική ήλωση θα πρέπει πιθανώς είναι στατική. Η δυναμική ενδομυελική ήλωση δεν προστατεύει από δυνάμεις στρέψης που μπορεί να οδηγήσουν αναπόφευκτα σε κάταγμα.
Εισαγωγή: Τα κατάγματα ισχίου αποτελούν ένα τραυματικό επεισόδιο που χρειάζεται χειρουργική παρέμβαση, για την αποκατάσταση του κατάγματος ή την αντικατάσταση της άρθρωσης του ισχίου. Το κάταγμα ισχίου μπορεί να συμβεί σε ένα άτομο που είναι υγιές ή σε ένα άτομο που είναι ασθενής και πάσχει από οστεοπόρωση ή άλλες παθολογικές καταστάσεις, οι οποίες μπορούν να επιβαρύνουν την τελική πρόγνωση. Οι σημαντικότεροι παράγοντες εκτίμησης των γνωστικών λειτουργιών των ασθενών που έχουν υποβληθεί σε ορθοπεδικές επεμβάσεις, όπως επέμβαση αποκατάστασης ισχίου είναι, η ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Επίσης, άλλοι παράγοντες κινδύνου εμφάνισης του παραληρήματος είναι ο βαθμός γνωστικής εξασθένησης, ο τύπος της ορθοπεδικής επέμβασης και η προχωρημένη ηλικία. Αντίθετα ο τύπος της επέμβασης και το είδος της αναισθησίας που έχει χορηγηθεί δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, όσον αφορά τις νοητικές λειτουργίες του ασθενούς.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η αναζήτηση της σύγχρονης βιβλιογραφίας αναφορικά με την εμφάνιση του μετεγχειρητικού παραληρήματος σε ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοπεδικές χειρουργικές επεμβάσεις, έπειτα από κάταγμα ισχίου.
Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βάσεις δεδομένων (Pubmed, Scopus, Google Scholar), αφού χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένες λέξεις κλειδιά.
Αποτελέσματα: Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκάλυψε, πως το οξύ οργανικό ψυχοσύνδρομο είναι μια διαταραχή αναστρέψιμη. Η διαταραχή αυτή εκδηλώνεται σε ασθενείς με παθολογικό οργανικό υπόβαθρο και με αυξημένη συχνότητα στις ηλικίες άνω των 65 ετών καθώς και σε ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται κλινικά σε βαριά κατάσταση.
Οι μελέτες έδειξαν πως οι άμεσες επιδράσεις του μετεγχειρητικού παραληρήματος περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, μειωμένη κινητικότητα και ανεξαρτησία του ασθενούς, αυξημένες μετεγχειρητικές επιπλοκές, επιδείνωση της γνωστικής και νοητικής ικανότητας, καθώς και αυξημένο μελλοντικό κίνδυνο εμφάνισης άνοιας. Η σοβαρότητα του παραληρήματος, έπειτα από χειρουργική αποκατάσταση ισχίου, επηρεάζει το λειτουργικό αποτέλεσμα της επέμβασης και τα επίπεδα θνησιμότητας.
Συμπεράσματα: H εμφάνιση του παραληρήματος, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι ασθενείς, μετά από χειρουργική ορθοπεδική επέμβαση. Το παραλήρημα μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη θνητότητα και νοσηρότητα καθώς και σε αυξημένη νοσηλευτική φροντίδα και επιτήρηση, λόγω της μειωμένης κινητικής και νοητικής κατάστασης του ασθενούς. Χρειάζεται να αναπτυχθούν κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για τη βελτιστοποίηση της παρεχόμενης φροντίδας για τους ασθενείς αυτούς.
Λέξεις κλειδιά: Παραλήρημα, κάταγμα ισχίου, χειρουργική αποκατάσταση ισχίου, ορθοπεδική χειρουργική. στατική. Η δυναμική ενδομυελική ήλωση δεν προστατεύει από δυνάμεις στρέψης που μπορεί να οδηγήσουν αναπόφευκτα σε κάταγμα.
   05
     ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ.
Μαρία Ειρήνη Πανταζοπούλου,1 Πέτρος Kολοβός,2
1 Νοσηλεύτρια ΠΕ, PhD (c), Xειρουργικός Τομέας, Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης.
2 Επίκουρος Καθηγητής, Εργαστήριο Ολοκληρωμένης Φροντίδας Υγείας, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
     06
     ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΣΕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΙΣΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟ 2016
Δρ. Παπανικολάου Σοφία1, Καραβατσέλου Βασιλική2, Διαμαντάκης Γεώργιος3, Παναγιωτόπουλος Ηλίας4 1 Νοσηλεύτρια, Μονάδα Εμφραγμάτων, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Ο Άγιος Ανδρέας»
2 MSc, Νοσηλεύτρια, Εργαστήριο Ελέγχου Αναπνευστικής Λειτουργίας, Γενικό Νοσοκομείο Πατρών « Ο Άγιος Ανδρέας» 3 Ιατρός Ορθοπεδικός, Ορθοπεδική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Παναγιά η Βοήθεια»
4 Ιατρός Ορθοπεδικός, Καθηγητής Ορθοπεδικής Πανεπιστημίου Πατρών
  Εισαγωγή: Τα κατάγματα ισχίου είναι ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα δημόσιας υγείας καθώς έχουν ως αποτέλεσμα την υψηλή θνητότητα και θνησιμότητα. Μία πληθώρα παραγόντων κινδύνου οδηγούν στα κατάγματα ισχίου, όπως η οστεοπόρωση, η συννοσηρότητα και διάφοροι παράγοντες με επιβλαβείς επιδράσεις στα οστά. Αυτή η μελέτη είναι μια συστηματική εκτίμηση των χαρακτηριστικών των ασθενών που υπέστησαν κάταγμα ισχίου.
15
 ONLINE


   13   14   15   16   17