Page 26 - FFN PROGRAMME-FLIP BOOK
P. 26

2ο
FFNGR Fragility Fracture Network
 ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟΤΗΤΑΣ
 Αναγκαιότητα Διεπιστημονικότητας
& Δικτύωσης
13-15 NΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 e-Poster • Περιλήψεις Εργασιών
Συμπεράσματα: Ο περιφερικός αποκλεισμός του μηριαίου νεύρου αποτελεί ικανοποιητική μέθοδο αναλγησίας κατά την προεγχειρητική περίοδο σε ηλικιωμένους ασθενείς με κατάγματα ισχίου και φαίνεται πως επιδρά θετικά στη διάρκεια της νοσηλείας των ασθενών.
Σκοπός: Αρκετές μελέτες από διαφορετικές χώρες έδειξαν ότι οι ηλικιωμένοι ασθενείς με οστεοπορωτικά κατάγματα δεν έχουν ελεγχθεί ή θεραπευθεί για οστεοπόρωση και υποφέρουν από συν-νοσηρότητες. Τα δεδομένα από τη χώρα μας μέχρι στιγμής είναι περιορισμένα. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσουμε την προεγχειρητική κατάσταση των ηλικιωμένων ασθενών με κάταγμα ισχίου χαμηλής ενέργεια
Mέθοδος: Συλλέξαμε προοπτικά τα δεδομένα των ασθενών σχετικά με τα δημογραφικά στοιχεία, την προηγούμενη θεραπεία για οστεοπόρωση, ιστορικό προηγούμενου κατάγματος, πολυφαρμακία, δείκτη οστικής μάζας (BMI), Vit. D, λευκωματίνη ορού, ασβεστίου, φωσφόρου και παραθυρεοειδούς ορμόνης, την θνησιμότητα εντός 30 ημερών, σε όλους τους ασθενείς.
Αποτελέσματα: Μελετήθηκαν 153 ασθενείς, μέσης ηλικίας 81,1 ετών, οι περισσότεροι ήταν γυναίκες 108 (70,6%). Μόνο 18 (7,3%) ασθενείς ελάμβαναν θεραπεία για οστεοπόρωση, παρά το γεγονός ότι σε 36 (23,5%) υπήρχε ιστορικό προηγούμενου χαμηλής ενέργειας κατάγματος και σε 9 (8,2%) ιστορικό θεραπείας με κορτιζόνη. To ποσοστό πολυφαρμακίας (από 6 έως 11 φάρμακα) ήταν 54 (35,3 %). Ο δείκτης BMI ήταν μικρότερος από 25 σε 61 (58,1%) και στον ορό η Vit. D ήταν φυσιολογική μόνο σε 15 (9,8%). Η αλβουμίνη του ορού ήταν χαμηλή (μικρότερη από 3,5 gr / dl) σε 44 (28,6%) και επίσης το ασβέστιο, φωσφόρος και παραθυρεοειδούς ορμόνης ήταν μη φυσιολογική σε 50,9%, 11,8% και 21,8% αντίστοιχα. Το ποσοστό θνησιμότητας 30 ημερών ήταν 6,5%.
Συμπέρασμα: Τα συμπεράσματα αυτής της προοπτικής μελέτης δείχνουν ότι υπάρχει ανάγκη για βελτίωση στην πρωτογενή πρόληψη οστεοπορωτικών καταγμάτων, στην δι-επιστημονική αντιμετώπιση αυτών των ασθενών αλλά και στην δευτερογενή πρόληψη των καταγμάτων ευθραυστότητας στην περιοχή μας.
Σκοπός: Η μελέτη των απωλειών αίματος σε ασθενείς που υποβλήθηκαν σε χειρουργική αντιμετώπιση για κάταγμα του ισχίου σε σχέση με τη χρήση τρανεξαμικού οξέος (ΤΟ).
Μέθοδος: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη στοιχείων που συγκεντρώθηκαν προοπτικά και αφορούν στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το είδος του κατάγματος, τη χρήση τρανεξαμικού οξέος, τη συχνότητα μετάγγισης και τις σχετικές επιπλοκές. Αφορά σε 167 ασθενείς, με κάταγμα ενδοθυλακικό (ν:67), διατροχαντήριο (ν:83) και υποτροχαντήριο (ν:17).
Αποτελέσματα: Το ΤΟ χορηγήθηκε τοπικά σε 69 ασθενείς. Η συχνότητα μετάγγισης σε ασθενείς που χρησιμοποιήθηκε ΤΟ σε σύγκριση με την μη χρήση ΤΟ ήταν σημαντικά μικρότερη στα διατροχαντήρια κατάγματα (36.4% έναντι 44.0%) καθώς και στα υποτροχαντήρια κατάγματα (33.3% έναντι 50.0%). Η διαφορά αυτή δεν ήταν σημαντική στα ενδοθυλακικά κατάγματα. Δεν βρέθηκε διαφορά σε κλινικά εμφανή εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση ή πνευμονική εμβολή.
Συμπέρασμα: Τα αποτελέσματα της μελέτης μας, σε συμφωνία και με τη διεθνή βιβλιογραφία, δείχνουν τη δυνατότητα της τοπικής εφαρμογής ΤΟ της μείωσης της συχνότητας των μεταγγίσεων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων του ισχίου.
Objectives: Hip fractures are a major public health concern in the older population. The high incidence rate and the usually delayed 26
   P10
     ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ιωάννης Κουγιουμτζής1, Στυλιανός Τόττας1, Ζαφειρία Τίτση1, Χρήστος Χατζηπαπάς1, Κωνσταντίνος Τιλκερίδης1, Αθανάσιος Βερβερίδης1, Γεώργιος Δρόσος1
1 Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 68100, Αλεξανδρούπολη
     P11
     Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΡΑΝΕΞΑΜΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΙΣΧΙΟΥ
Ιωάννης Κουγιουμτζής1, Στυλιανός Τόττας2, Ζαφειρία Τίτση2, Χρήστος Χατζηπαπάς1, Κωνσταντίνος Τιλκερίδης1, Αθανάσιος Βερβερίδης2, Γεώργιος Δρόσος2
1 Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης
2 Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική, ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, 68100, Αλεξανδρούπολη
     P12
     THE IMPACT OF TIMING OF SURGERY AFTER HIP FRACTURE ON PATIENT OUTCOMES
AIKATERINI KALAMPOKINI1, PANAGIOTIS TSIASIOTIS2, MARIA TILELI1, MICHAEL TSAGKARIS1, VASILEIOS PSICHOGIOS2, ALEXANDROS MAKRIS1
1 Anaesthesiology Departmen, ASCLEPIEION VOULAS GENERAL HOSPITAL, ATHENS, GREECE
2 5th Orthopedic Clinic, ASCLEPIEION VOULAS GENERAL HOSPITAL, ATHENS, GREECE
  ONLINE


   24   25   26   27   28